Danışmanlık Hizmetleri

Personel Görevlendirilmesi

Güvenlik Uzmanı Görevlendirilmesi (A-B-C Sınıfı)

İş yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Görevlendirilmesi

Denetim ve İncelemeler

İş yeri ve İşletmenin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygunluk Denetimi

Risk Analizi ve Değerlendirmesi Çalışmaları

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Tespiti

Kişisel Koruyucuların Tespiti

Çalışanların Sağlık Tetkiklerinin Belirlenmesi

Risk Analizi – Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi için Detaylı İş yeri İncelemesi

Tehlike ve Risklerin Tanımlanması

Risk Analizi Ekibi Oluşturulması

Risk Analizi Raporu Hazırlanması

Risk Analizi Prosedürü Hazırlanması

Acil Durum Çalışmaları

Acil durum incelemesi

Acil durum ekiplerinin oluşturulması

Acil durum ekipleri görev ve eğitimleri

Acil durum tatbikatı

Acil durum eylem planlarının hazırlanması

Acil durum yerleşim planı hazırlanması

Dokümantasyon Çalışmaları

Sağlık güvenlik planı hazırlanması(Yap ve Maden işlerinde)

Çalışma talimatlarının hazırlanması

KKD kullanım ve teslim formları

Makine ve el aleti kullanım talimatları

Görev yetki ve sorumluluklarının hazırlanması

Ramak kala ve kaza raporlamaları

Kaza istatistiklerinin tutulması

İş izin uygulamaları

Yönetici ve Çalışanlarının Eğitimleri

Yıllık Eğitim Planı oluşturulması

Yönetici ve Çalışanlarının Sertifikalı Eğitimleri

İşe Giriş oryantasyon eğitimlerinin verilmesi

Yangın Eğitimi

İş Güvenliği Kurullarının Oluşturulması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması (50’den Fazla Çalışan için)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İç Yönetmeliği hazırlanması

Kurul protokolünün hazırlanması

Kurul üyeleri görev tanımları hazırlanması

Kurul yetki ve sorumluluklarının hazırlanması

services-tabs-139154408

services-tabs-139154408

Sağlık Hizmetleri

 • Tüm çalışanlara işe girişlerde ve periyodik zamanlarda düzenlenecek sağlık raporları, gerekli tetkik ve analizlerin yapılması sonrasında iş yeri hekimi tarafından düzenlenmesi.
 • Çalışanların meslek hastalıkları ve diğer sağlık sorunlarıyla karşılaşmalarını önlemek ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların yapılması.
 • İş yeri ve işletmeye ait koğuş, yemekhane, banyo, wc gibi alanlarda hijyen kontrolleri yapılması -İş yeri veya işletme yıllık plan çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi

Gezici Sağlık Aracı ile Yapılan Sağlık Tetkikleri

1. Akciğer grafiği

2. Solunum fonksiyon testi

3. Kulak odio testi

4. Tam kan testi

5. Koruyucu aşılar

6. Göz muayenesi

7. Kanda kurşun

Eğitim Hizmetleri

A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işçilerin katılımı ve bilinçlenmesi ön planda tutularak sektörlere yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Verilen eğitimlerin sonunda durum değerlendirme testi yapılmakta ve verimlilik kontrol edilmektedir. Yıllık eğitim planı çerçevesinde düzenli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilerek, eğitim sonunda katılımcılara “Eğitim Katılım Sertifikası” düzenlenmektedir.

Verilen bazı eğitim konu başlıklarımız;

 • Tehlike ve risk değerlendirme eğitimi
 • Temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirme eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • Risk Analiz Eğitimleri
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri eğitimi
 • Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı
 • Meslek hastalıkları ve korunma yolları eğitimi
 • Kimyasal maddelerin etkileri ve korunma yolları
 • Bakım ve onarımda uyulması gereken kuralllar
 • Makineler ve makine koruyucuları eğitimi
 • Kaza Analiz ve Değerlendirme eğitimi
 • Acil Durumlar ve Önlemleri eğitimi
 • Basınçlı kaplar ve kaldırma araçlarındaki güvenlik eğitimi
 • Yangın ve yangından koruma eğitim ve tatbikatları
 • Basit yaralanmalardan korunma eğitimi
 • Kaldırma, depolama ve taşıma işlerinde güvenlik eğitimi
 • El aletleriyle çalışmada güvenlik eğitimi
 • Kimyasal maddelerde çalışmalarda güvenlik eğitimi
 • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışmalarda güvenlik eğitimi
 • İş yerinde gürültüden korunma eğitimi
 • İş yerinde tozdan korunma eğitimi
 • Yüksekte çalışma ve korunma eğitimi
 • Elektrik işlerinde güvenlik eğitimi vb.
 • Hijyen eğitimi
 • Ergonomi eğitimi

Ölçüm ve Kontrol Hizmetleri

İş Yeri Ortam Ölçümleri

 • İş yeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • İş yeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İş yeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İş yeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, ısı, vb.)
 • İş yeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü
 • İş yeri Organik Buhar Ölçümü
 • İş yeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • İş yeri Gaz Buhar Ölçümü
 • İş yeri Titreşim Ölçümü

İş yerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

İş Yeri Periyodik Kontroller

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrollerimiz:

 • Forklift Periyodik Kontrolü
 • Transpalet Periyodik Kontrolü
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Vinç Periyodik Kontrolü
 • Caraskal Periyodik Kontrolü
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
 • Manlift Periyodik Kontrolü
 • Sepetli Platform Periyodik Kontrolü
 • Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompesör Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
 • LPG Tankı Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümlerimiz:

 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jeneratör Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Trafosu Yağ Testi
 • Aydınlık Şiddeti Ölçümü
 • Termal Kamera Ölçümü

services-tabs-139154408

Referanslar

Sektörlerinde öncü birçok markaya hizmet vermekten ve iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

İLETİŞİME GEÇİN

Talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

İSİM *
SOYİSİM *
EMAİL ADRESİ *
TELEFON NUMARASI

KONU

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?